- Chọn bài bác -Language (trang 36 SGK tiếng Anh 10 mới)Skills (trang 37 SGK tiếng Anh 10 mới)

Xem toàn cục tài liệu Lớp 10: trên đây

Học giỏi Tiếng Anh Lớp 10 Language (trang 310 SGK giờ Anh 10 mới) giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giờ anh, sách giải bài bác tập tiếng anh 10 triệu tập vào câu hỏi sử dụng ngôn ngữ (phát âm, từ vựng và ngữ pháp) để cải tiến và phát triển bốn khả năng (nghe, nói, đọc với viết):

Review 3 lớp 10: Language (trang 36 SGK tiếng Anh 10 mới)

1. Complete these sentences with suitable words from the box.

Bạn đang xem: 6 combine each pair of sentences in

(Hoàn thành hồ hết câu này với phần lớn từ tương xứng trong khung.)

1. Pay2. Discrimination3. Right4. Gender5. Inequality

Hướng dẫn dịch:

1. Người thiếu nữ đang yêu thương cầu việc trả lương bằng nhau cho những công việc bằng nhau.

2. Tôi suy nghĩ rằng đấy là một ngôi trường hợp ví dụ của câu hỏi phân biệt phụ nữ.

3. Giáo dục đào tạo cho tất cá có nghĩa là mọi người đều sở hữu quyền cảm nhận sự giáo dục.

4. Bình đẳng giới tức là nam và người vợ đều được đôi xử công bằng.

5. Thanh nữ ở đều quốíc gia đang trở nên tân tiến đang võ thuật chông lại câu hỏi bất bình đẳng giới.

2. Choose the correct words in the following sentences.(Chọn trường đoản cú đúng một trong những câu sau.)

1. Electronic 2. Player3. Television shows4. Tablet5. Software

Hướng dẫn dịch:

1. áp dụng một thiết bị điện tử như là laptop xách tay, bạn cũng có thể học giờ đồng hồ Anh hiệu quả.

2. Để chạy băng nghe với CD, bạn chỉ cần một trang bị cassette hoặc trang bị phát CD.

3. Xem và nghe lịch trình truyền hình giờ đồng hồ Anh là 1 cách xuất sắc nhằm học tiếng Anh.

4. Một laptop bảng là một laptop di rượu cồn mà cũng rất được dùng thông dụng cho câu hỏi học ngôn ngữ.

5. ứng dụng biên dịch ngôn ngữ cho phép bạn dịch từ một ngôn ngừ này sang một ngôn ngữ khác.

3. Sort out the words according to their áp lực patterns & read them aloud. The ones in the first row have been done as examples.(Chọn ra hầu hết từ theo dấu nhận của bọn chúng và phát âm to chúngề gần như từ trong cột đầu đã được gia công ví dụ.)

*

4. Rewrite the following sentences using the passive voice.(Viết lại đa số câu sau sử dụng thể bị động.)

1. This door must be kept shut. (Cánh cửa ngõ này đề xuất dược giữ đóng lại.)


2. Refreshments will be served (by someone). (Nước giải khát sẽ tiến hành phục vụ.)

3. Bicycles must not be left in the hall. (Xe đạp không được đặt ở trong sảnh.)

4. Milk should be shaken before it is used. (Sữa đề xuất dược lắc trước lúc được dùng.)

5. Books may be kept for two weeks. (Sách rất có thể được giữ lại trong 2 tuần lễ.)

5. Complete these sentences. Use the comparative or superlative khung of the adjectives in brackets. Showroom any other words if necessary.(Hoàn thành các câu sau. Dùng so sánh hoặc so sánh tối đa từ hầu như tính từ vào ngoặc đơn. Thêm bất kể từ nào trường hợp cần.

1. The problem is not so complicated. Its more simple (or simpler) than you think. (Vấn đề này không thực sự phức tạp. Nó dễ dàng hơn bạn nghĩ đấy.)

2. That theatre over there is the oldest building in the city. (Nhà hát sinh sống đằng cơ là tòa bên cổ duy nhất trong thành phố.)

3. Health and happinese are more important than money. (Sức khỏe và niềm hạnh phúc đặc biệt hơn tiền bạc.)

4. That was the most beautiful painting I’ve ever seen. (Đó là 1 trong những bức tranh đẹp tuyệt vời nhất mà tôi từng xem.)

5. I lượt thích the countryside. Living in the countryside is healthier (or more healthy) & more peaceful than living in a city. (Tôi yêu thích miền quê. Sống sinh hoạt miền quê thì khỏe mạnh hơn cùng yên bình rộng là sống ở một thành phố.)

6. Combine each pair of sentences into one with a suitable relative pronoun. Use comma(s) if necessary.(Kết vừa lòng từng cặp câu thành một câu với cùng 1 đại từ tình dục phù hợp. Sử dụng dấu phẩy nếu cần.)

1. Tom works for a company that/which makes electronic devices. (Tom tạo cho một doanh nghiệp mà tiếp tế ra các thiết bị điện.)

2. Linda told mo her e-mail address, which I wrote on a piece of paper. (Linda vẫn nói mang lại tồi địa chí e-mail của cô ấy, nhưng mà tôi vẫn ghi nó bên trên một mảnh giấy.)

3. I dont like people who/that are never on time.

Xem thêm: Across The Board Là Gì, Nghĩa Của Từ Across The Board, Meaning Of Across

(Tôi ko thích những người dân mà không bao giờ đúng giờ.)

4. What was the name of the girl whose smartphone phone was stolen? (Tên của cô bé mà điện thoại thông minh di hễ của cô ấy bị ăn cắp là gỉ?)

5. Mr Brown, who has worked for the same university all his life, is retiring next month. (Ông Brown, tín đồ mà đã thao tác làm việc cho và một trường đại học trong suốt cuộc sống ông ấy, thì đang nghỉ hưu vào thời điểm tháng sau.)