xephangvanban.com xin được gửi đến quý thầy giáo viên và những em học viên bộ tài liệu tổng phù hợp ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 cả năm. Hi vọng đây vẫn là tài liệu bổ ích giúp các em học viên ôn tập cùng củng cố kiến thức ngữ pháp môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 đồng thời cũng là tài liệu hay giành cho các thầy cô tìm hiểu thêm để giảng dạy giỏi môn giờ Anh lớp 6. Sau đây, mời quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm tài liệu.

Bạn đang xem: Tổng hợp ngữ pháp tiếng anh lớp 6 thí điểm

Tổng thích hợp ngữ pháp giờ Anh lớp 6 cả năm

1. Để chỉ dẫn lời gợi nhắc ai đó thao tác làm việc gì cùng với mình chúng ta sử dụng những mẫu câu sau đây:

1.1 Let"s + bare infinitive

Ex:

- Let"s go khổng lồ the cinema tonight.


- Let"s help her with her housework.

1.2 What about/How about + V_ing....?

Ex:

- What about going lớn the cinema tonight?

- How about going to the cinema tonight?

1.3 Why don"t we + bare infinitive...?

Ex:

Why don"t we go to lớn the cinema tonight?

2. Hỏi giá

2.1 Hỏi giá với "How much...?"

How much + be + noun?

Ex: How much is this pen? (chiếc cây bút này giá bán bao nhiêu?)

It is one thousand dong.

How much are books? (Những quyển sách này giá bán bao nhiêu?)

They are fifty thousand dong.

2.2 Hỏi giá chỉ với cồn từ "COST" (trị giá)

How much + auxiliary verb + noun/pron + cost?

Note: auxiliary verb: trợ cồn từ

Ex: How much does this pen cost? (chiếc cây bút này giá bán bao nhiêu?)

It is/It costs one thousand dong.

How much bởi vì these bananas cost? (những quả chuối này giá chỉ bao nhiêu?)

They are/ They cost twenty thousand dong.

2.3 Hỏi giá bán với "What"

What + be + the price(s) of + noun?

Ex: What is the price of this pen?

What is the price of these bananas?


3. Trường đoản cú định lượng (Partitives)

Đối với những danh từ ko đếm được, khi thành lập và hoạt động số các ta bắt buộc dùng các từ hướng đẫn lượng sau đây. Khi đó số lượng đếm là định lượng từ bỏ chứ không phải là danh từ.

Ví dụ: một lít nước (a little of water) thì đó là "một lít" chứ không hẳn là "một nước"

3.1 a bottle of : một chai

Ex: a bottle of cooking oil. (một chai dầu ăn)

a bottle of wine. (một chai rượu)

3.2 a packet of: một gói

Ex: a packet of tea. (một gói trà)

a packet of cigarettes. (một gói thuốc)

3.3 a box of: một hộp (hộp giấy, bìa)

Ex: a box of chocolates. (một hộp sô cô la)

a box of chalk. (một vỏ hộp phấn)

3.4 a kilo/gram/little of: một cân/gam/lít...

Ex: a kilo of beef. (một kilogam thịt bò)

a little of water. (một lít nước)

3.5 a dozen: một tá

Ex: a dozen eggs. (một tá trứng)

3.6 a can of: một lon, một vỏ hộp (hộp kim loại)

Ex: a can of peas. (một vỏ hộp đậu)

3.7 a bar of: một bánh, một thanh

Ex: a bar of soap. (một bánh xà phòng)

a bar of chocolates. (một thanh sô cô la)

3.8 a tube of: một túyp

Ex: a tube of toothpaste. (một túyp kem tấn công răng).

4. Động tự khiếm khuyết: Can với Can"t

4.1 bí quyết dùng (Uses)

"Can" có nhiều cách sử dụng, trong bài xích "Can" được dùng để chỉ ai đó có khả năng làm gì.


Ex: I can speak English.

He can swim.

4.2 hiệ tượng (forms)

a/- Ở dạng khẳng định:

S + can + bare inf...

Ex: He can drive a car.

They can vì chưng this work.

b/- Dạng lấp định, họ thêm "Not" sau "Can". Viết rất đầy đủ là "Cannot", viết tắt là "Can"t"

S + cannot/can"t + bare inf..

Ex: He cannot/can"t drive a car.

They cannot/can"t bởi this work.

c/- họ đưa "Can" lên trước công ty ngữ để ra đời câu hỏi

Can + S + bare inf...?

Ex: Can he drive a car? - Yes, he can/No, he can"t.Can they vị this work? - Yes, they can/ No, they can"t.

5. Giới trường đoản cú chỉ địa chỉ (Prepositions of place)

5.1 HERE: Ở đây, tại khu vực này.

Ex: We live here.

5.2 THERE: đằng kia, chỗ đó.

Ex: It"s there, right in front of you.

5.3 INSIDE: làm việc trong, bên trong

Ex: The guest had to move inside when it started to rain.

5.4 OUTSIDE: sống ngoài, mặt ngoài

Ex: Please wait outside.

5.5 UPSTAIRS: trên tầng trên, làm việc trên lầu, bên trên gác

Ex: I heard someone talking upstairs last night.

5.6 DOWNSTAIRS: trên tầng dưới, bên dưới lầu

Ex: They"re waiting for us downstairs.

5.7 AT : tại, ở

Ex: We learn English at school.

5.8 AROUND: xung quanh

Ex: There is a garden around my house.

5.9 BEFORE: trước, sinh sống phía trước

Ex: My school is before the park.

5.10 BEHIND: sinh hoạt phía sau

Ex: The dog is behind the table

5.11 BESIDE: mặt cạnh

Ex: The bookstore is beside the drugstore

5.12 BETWEEN...AND: sống giữa...và...

Ex: The police station is between the bookstore và the toystore


5.13 UNDER: sinh hoạt dưới

Ex: The cát is under the table

5.14 IN FRONT OF: phía trước

Ex: The post office is in front of the lake.

5.15 NEAR: gần

Ex: I live near a river.

5.16 NEXT TO: bên cạnh

Ex: The bank is next khổng lồ the post office

5.17 OPPOSITE: đối diện

Ex: The bakery is opposite the bookstore

5.18 to lớn THE LEFT/RIGHT: mặt trái/ phải

Ex: There is a well to lớn the left of my house.

There is a flower garden khổng lồ the right of my house.

6. Giới từ bỏ chỉ thời hạn (Preposition of time)

6.1 In + tháng/năm/tháng, năm

Ex: In September in 1979 in September 1979

6.2 In + the morning/afternoon/evening (vào buổi sáng/chiều/tối)

Ex: I usually get up at 6 in the morning.

We often watch TV in the evening.

6.3 On + thứ/ ngày tháng/ ngày tháng năm

Ex: on Monday On September 14th on September 14, 1979

6.4 At + một điểm thời gian cụ thể

Ex: at 6 o"clock. She often goes to bed at 11 p.m

6.5 After/before + thời gian

Ex: After 5 o"clock Before 8 a.m

6.6 Between + thời gian + và + thời gian

Ex: I"ll wait for you there between 7 p.m & 11 p.m

7. Đại từ mua (Possessive pronouns)

7.1 các đại từ sở hữu

Personal pronouns(Đại từ nhân xưng)Possessive pronouns(Đại từ bỏ sở hữu)Meaning(Nghĩa)
IMinecủa tôi, của mình...
YouYourscủa bạn, của anh, của chị...
HeHiscủa anh ấy, của ông ấy...
SheHerscủa cô ấy, của chị ấy...
ItItscủa nó
WeOutscủa bọn chúng tôi, của bọn chúng ta...
YouYourscủa các bạn, của các anh, những chị...
TheyTheirscủa họ, của chúng nó...

7.2 giải pháp dùng

Các đại từ chiếm hữu được dùng để thay thế cho tính từ xephangvanban.com và danh từ bỏ khi bọn họ không hy vọng nhắc lại danh từ bỏ đó.

Ex: This is my house và that"s hers. (hers = her house)

Your pen is blue. Mine is red. (Mine = my pen)

8. xephangvanban.com với danh từ (possessive case)

Ngoài biện pháp nói mua dùng tính từ tải ra chúng ta còn chạm chán dạng sở hữu với danh từ. Ví dụ mong mỏi nói: mẫu cặp của Hoa, chiếc thước của Lan, chúng ta sẽ áp dụng cách tải với danh từ.

8.1 Thêm ("s) vào sau cùng danh từ trước tiên không tận thuộc là "S"


Ex: the teacher"s book. (quyển sách của một giáo viên)

Mr. Tuan"s house. (ngôi nhà đất của ông Tuấn)

The children"s school. (trường học tập của đàn trẻ)

8.2 giả dụ danh từ đầu tiên tận thuộc là "S" thì chỉ cần thêm lốt (").

Ex: the teachers" book. (quyển sách của không ít giáo viên)

My boss" car. (chiếc xe tương đối của ông chủ tôi)

The girls" schoolbags. (những chiếc cặp sách của những cô gái)

8.3 Đối cùng với danh từ chỉ vật họ thường dùng cách sở hữu cùng với "OF"

Ex: the leg of the table. (chân bàn

The over of the story. (phần cuối của câu chuyện)

9. Tính từ tải (Possessive adjectives)

9.1 cách dùng (uses): Tính từ thu được dùng để chỉ sự thiết lập của một người hay một vật về một đồ nào đó. Tính trường đoản cú sở hữu luôn luôn bao gồm danh từ bỏ theo sau.

Ex: my pen (bút của tôi), her house (nhà của cô ấy)

9.2 Bảng những tính tự sở hữu tương tự với những đại từ bỏ nhân xưng.

9.3 một trong những ví dụ:

- This is my pen. (Đây là cây viết của tôi)

- His house is very nice. (Nhà của anh ý ấy rất đẹp)

- My name is Hoa. What is her name? (Tên tôi là Hoa. Tên của cô ấy ấy là gì?)

- What is your father"s job? (Nghề nghiệp của cha bạn là gì?/ cha bạn có tác dụng nghề gì?)

10. There + be... (có)

Chúng ta cần sử dụng "there + be" để chỉ sự tồn tại của một người hay là một vật như thế nào đó. Giả dụ danh từ theo sau hễ từ "tobe" ngơi nghỉ số không nhiều hoặc danh từ không đếm được thì hễ từ "tobe" làm việc số ít. Nếu danh trường đoản cú theo sau là danh từ bỏ đếm được số các thì động từ "tobe" nghỉ ngơi số nhiều.

10.1 There + is/was/has been + singular noun/uncountable noun

Ex:

- There is a book on the table.

- There is some water in the glass.tables in the livingroom.

- There was a car here yesterday.

10.2 There + are/were/have been + plural noun

Ex:

- There are some books on the table

- There are two tables, a television & a radio in the livingroom.

10.3 Ở dạng tủ định ta thêm "not" sau cồn từ "to be": There + be + not + noun

Ex:

- There isn"t a book on the table.

- There aren"t some books on the table

10.4 Ở dạng câu nghi vấn (câu hỏi) họ đưa động từ "tobe" lên trước "there". Câu vấn đáp là Yes, there + be / No, there + be not.

Ex:

- Is there a book on the table? – Yes, there is./ No, there isn"t

- Is there some water in the glass? – Yes, there is/ No, there isn"t

Are there some books on the table? – Yes, there are/ No, there aren"t.

11. "Be going to"

11.1 biện pháp dùng (Use): "Be going to" được sử dụng để diễn tả một hành vi xảy ra nghỉ ngơi tương lai gồm sự sắp xếp hoặc lên planer từ trước.

11.2 vẻ ngoài (Forms):

a. Câu xác minh (Affirmative):

S + be + going khổng lồ + V....

Ex: I am going to Hue tomorrow.

She is going khổng lồ Ha Noi this evening.

We are going to the theater tonight.


b. Câu đậy định (Negative): S + be not + going lớn + V...

Ex: I am not going lớn Hue tomorrow.

She isn"t going lớn Ha Noi this evening.

We aren"t going to the theater tonight.

Xem thêm: Bộ Bài Tập Tiếng Anh 6,7,8,9 Thí Điểm Theo Từng Bài, Bộ Bài Tập Tiếng Anh 6,7,8,9 Thí Điểm

c. Câu nghi ngại (Interrogative):

Be + S + going khổng lồ + V...?

Yes, S + be/ No, S + be not

Ex: Are you going to watch TV tonight?

Yes, I am/ No, I am not

Is he going to play soccer tomorrow afternoon?

Yes, he is/ No, he isn"t

12. Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous tense)

12.1 biện pháp dùng (Uses):

Thì hiện tại tiếp diễn được sử dụng để biểu đạt hành hễ đang xẩy ra tại thời khắc nói.