Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7 là tài liệu khôn xiết hữu ích, tổng phù hợp 57 thắc mắc trắc nghiệm bao gồm đáp án dĩ nhiên về bài bác Công dân với những quyền dân chủ.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

Trắc nghiệm bài xích 7 GDCD 12 tổng hợp các dạng bài bác tập trắc nghiệm về lý thuyết và các bài tập tình huống có đáp án kèm theo. Qua đó giúp những em học sinh lớp 12 có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt hiệu quả cao vào kì thi THPT tổ quốc 2022 sắp đến tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và cài tại đây.


Sơ đồ tư duy bài xích 7 GDCD 12


Trắc nghiệm Công dân với các quyền dân chủ

Câu 1. Dân nhà gián tiếp còn gọi là

A. Dân nhà không công khai.

B. Dân nhà không hoàn toàn.

C. Dân công ty đại diện.

D. Dân chủ không đầy đủ.


Câu 2. Quyền nào sau đây không thuộc các quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền bầu cử với ứng cử.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo.

D. Quyền tham gia cai quản nhà nước với xã hội.


Câu 3. Hiến pháp năm 2013 quy định

A. Công dân đủ 18 tuổi trở lên gồm quyền thai cử với ứng cử.

B. Công dân đầy đủ 21 tuổi trở lên bao gồm quyền bầu cử cùng ứng c

C. Công dân từ 18 đến 21 tuổi gồm quyền thai cử với ứng cử.

D. Công dân việt nam từ đủ 18 tuổi trở lên bao gồm quyền thai cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử.


Câu 4. nhận định và đánh giá nào dưới đây không đúng? Công dân không được tiến hành quyền bầu cử khi

A. Sẽ chấp hành hình phạt tù.

B. Hiện giờ đang bị tạm giam.

C. đang chữa bệnh ở căn bệnh viện.

D. Mất năng lượng hành vi dân sự.


Câu 5. tại một đơn vị chức năng bầu cử, nhân viên cấp dưới tổ bầu cử nhắc nhở bỏ phiếu cho 1 ứng viên nào kia là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền thoải mái cá nhân.

D. Quyền tham gia thống trị nhà nước và xã hội.


Câu 6. Quyền tham gia làm chủ nhà nước với xã hội của công dân có nghĩa là

A. Công dân tham gia bàn luận các công việc chung của đất nước.

B. Công dân trực tiếp giải quyết các quá trình chung của khu đất nước.


C. Chỉ cán cỗ lãnh đạo mới bao gồm quyền đàm luận các các bước chung của đất nước.

D. Phần nhiều công dân đều phải có quyền quyết định các các bước chung của khu đất nước.


Câu 7. Ở phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia thống trị nhà nước và xã hội bằng cách nào?

A. Thảo luận, góp chủ kiến và biểu quyết những vấn đề quan trọng khi bên nước tổ chức trưng ước dân ý.

B. Thẳng bàn bạc, giải quyết và xử lý các vụ việc quan trọng.

C. Trực tiếp kiểm tra, giám sát vận động cỉa những cơ quan tiền chức năng.

D. Trực tiếp tiến hành các các bước trọng đại.


Câu 8. Hiến pháp việt nam quy định người dân có quyền thai cử với ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân bao gồm độ tuổi là

A. đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền thai cử và ứng cử.

B. đầy đủ 18 tuổi trở lên đều phải có quyền bầu cử với đủ 21 tuổi trở lên đều sở hữu quyền ứng cử.

C. Nam giới đủ đôi mươi tuổi trở lên trên và cô bé đủ 18 tuổi trở lên đều phải sở hữu quyền bầu cử với ứng cử.

D. đủ 20 tuổi trở lên đều phải sở hữu quyền ứng cử và bầu cử.

Câu 9. đơn vị nước đảm bảo cho công dân thực hiện tốt quyền bầu cử cùng ứng cử cũng bao gồm là

A. đảm bảo thực hiện quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Bảo đảm an toàn thực hiện nay quyền được lao lý bảo hộ về nhân phẩm, danh dự của công dân.

C. đảm bảo thực hiện nay quyền công dân, quyền con tín đồ trên thực tế.

D. Bảo đảm quyền từ bỏ do, dân nhà của công dân.

Câu 10. Quyền bầu cử với quyền ứng cử là cơ sở pháp luật – chính trị đặc trưng để

A. Triển khai cơ chế “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

B. Nân dân thực hiện bề ngoài dân chủ trực tiếp.

C. đại biểu của nhân dân chịu đựng sự đo lường và thống kê của cử tri.


D. Hình thành những cơ quan quyền lực tối cao nhà nước, nhằm nhân dân biểu hiện ý chí và nguyện vọng của mình.


Đáp án: B


Câu 11. bài toán quy định côn trùng lá phiếu đều có giá trị hệt nhau thể hiện phép tắc nào trong thai cử?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.


Đáp án: A


Câu 12. Ở Phạm vi cơ sở, dân nhà trực tiếp được triển khai theo cơ chế

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp.

B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

C. Trực tiếp, trực tiếp thắn, thực tế.

D. Bám quá sát thực tiễn.


Đáp án: A


Câu 13. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tự do thoải mái tín ngưỡng tôn giáo.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo.

D. Quyền bất khả xâm phạm về khu vực ở.


Đáp án: C


Câu 14. nhận định nào không nên khi khẳng định người ko được thực hiện quyền thai cử

A. Người đang chấp hành hình phạt tù.

B. Người hiện giờ đang bị tạm giam.

C. Bạn mất năng lượng hành vi dân sự.

D. Bạn bị tước đoạt quyền thai cử theo bạn dạng án của Toà án.


Đáp án: D


Câu 15. đánh giá và nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền thai cử và ứng cử một biện pháp bình đẳng, không phân biệt

A. Giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B. Triệu chứng pháp lý.

C. Thời hạn cư trú nơi thai cử, ứng cử.

D. Trình độ chuyên môn văn hoá, nghề nghiệp


Đáp án: B


Câu 16. đánh giá nào không nên khi khẳng định người ko được thực hiện quyền ứng cử

A. Tín đồ bị khởi tố dân sự.

B. Người đang chấp hành ra quyết định hình sự của Toà án.

C. Người hiện giờ đang bị xử lý hành chủ yếu về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

D. Người đã chấp hành xong bạn dạng án hình sự nhưng không được xoá án.


Đáp án: C


Câu 17. Khi đã giúp ông xã bỏ phiếu thai cừ theo lời khuyên của anh thì chị A phát hiện nay anh D có hành vi ăn lận phiếu bầu, chị A đang kể cho bạn bè cùa mình là anh H với anh T nghe, vốn xích míc với D đề nghị anh H mau chóng đăng tin đồn thổi thất thiệt hạ nhục D ừên trang tin cá nhân, còn anh T nhắn tin tống chi phí D. đều ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử?

A. ông chồng chị A, anh D và H.

B. Vợ chồng chị A và anh D.

C. Vợ ông chồng chị A, anh D, H với T.

D. Chị A, anh D cùng H.


Đáp án: B


Câu 18. tại điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp buôn bản X, anh M gợi ý chị C bỏ phiếu cho ứng viên là người thân của mình. Thấy chị C còn băn khoăn, anh M cấp tốc tay gạch men phiếu thai giúp chị rồi bỏ luôn lá phiếu kia vào cỗ áo phiếu. Anh M đã vi phạm luật nguyên tắc thai cử nào bên dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Phổ thông.

C. Ủy quyền.

D. Con gián tiếp.


Đáp án: A


Câu 19. cách thức nhân dân thực hiện quyền lực tối cao nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước - ban ngành đại biểu nhân dân là một trong những nội dung thuộc

A. ý nghĩa quyền bầu cử, ứng cử.

B. Ngôn từ quyền thai cử, ứng cử.

C. Có mang quyền bầu cử, ứng cử.

D. đồng đẳng trong thực hiện quyền thai cử, ứng cử.


Đáp án: C


Câu 20. thâm nhập thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp pháp luật quan trọng, liên quan đến những quyền và công dụng cơ phiên bản của công dân là việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước ở

A. Phạm vi cả nước.

B. Phạm vi cơ sở.

C. Phạm vi địa phương.

D. Phạm vi đại lý và địa phương.


Đáp án: A


Câu 21. Chị H đã hỗ trợ anh T bỏ phiếu thai cử theo khuyến nghị của anh. Tại điểm bầu cử, phân phát hiện cụ M băn khoăn chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đang nhờ chị H viết phiếu bầu theo như đúng ý gắng rồi đưa phiếu cho cầm cố M bỏ vô thùng. Số đông ai tiếp sau đây đã vi phạm luật nguyên tắc thai cừ?

A. Anh T với chị H.

B. Chị H và nhân viên S.

C. Anh T, chị H và nhân viên cấp dưới S.

D. Chị H, núm M và nhân viên cấp dưới S.


Đáp án: A


Câu 22. thuộc nhau tới trường về, phát hiện nay anh B đã lấy ví của nạn nhân vào vụ tai nạn giao thông vận tải liên hoàn nghiêm trọng, mau chóng sinh viên T chuyển điện thoại của bản thân mình cho sv K quay video. Sau đó, sv T bám theo anh B tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp mặt và bắt nạt dọa khiến sinh viên T hoảng sợ tinh thần. Hành vi của các người nào dưới đây cần bị tố cáo?

A. Anh B, sinh viên K với T.

B. Vợ chồng anh B, sv K với T.

C. Vợ chồng anh B và sinh viên T.

D. Vợ ông xã anh B cùng sinh viên K.


Đáp án: B


Câu 23. Ở phạm vi cơ sở, những đề án định canh, định cư, giải tỏa mặt bằng, tái định cư là phần nhiều việc

A. Buộc phải được thông tin để dân biết cùng thực hiện.

B. Dân bàn và quyết định trực tiếp.

C. Dân đuợc thảo luận, tham gia chủ ý trước khi tổ chức chính quyền xã, phường quyết định.

D. Quần chúng ở xã, phường giám sát, kiểm tra.


Đáp án: B


Câu 24. trên điểm bầu cử X, vô tình thấy chị C lựa chọn ứng viên là bạn có mâu thuẫn với mình, chị B sẽ nhờ anh D tình nhân của chị C thuyết phục chị gạch tên tín đồ đó. Phát hiện tại chị C gửi phiếu bầu của mình cho anh D sửa lại, chị N báo cáo với ông K tổ trưởng tổ bầu cử. Vì đang viết hộ phiếu bầu cho cụ p là người lừng khừng chữ theo ý của cụ, lại ao ước nhanh chóng hoàn thành công tác bầu cử yêu cầu ông K đã bỏ lỡ chuyện này. đa số ai tiếp sau đây không vi phạm nguyên tắc vứt phiếu kín trong thai cử?


A. Chị N, cụ p và chị C.

B. Chị N và ráng P.

C. Chị N, ông K, cụ p. Và chị C.

D. Chị N, ông K và cố kỉnh P.


Đáp án: A


Câu 25. Ủy ban quần chúng xã chấp nhận cho doanh nghiệp X đặt các đại lý sản xuất tại làng mạc B. Công ty thường xuyên chuyển động vào ban đêm và gây nên những tiếng ồn ào lớn. Fan dân đã viết đơn ý kiến đề xuất chính quyền xã chú ý lại luật pháp về thời hạn sản xuất của chúng ta X được ghi trong quyết định cấp phép của mình. Việc làm của bạn dân xã B là triển khai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền năng khiếu nại.

B. Quyền tham gia thống trị nhà nước cùng xã hội.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền tự do ngôn luận.


Đáp án: B


Câu 26. Trong cuộc họp tổng kết của xóm X, kế toán tài chính M trường đoản cú chối công khai minh bạch việc thu chi túi tiền nên bị tín đồ dân bội nghịch đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng lại bị quản trị xã phòng cản. Công ty nào sau đây đã áp dụng đúng quyền thâm nhập quản lí đơn vị nước và xã hội?

A. Quản trị xã và ông K.

B. Tín đồ dân làng mạc X với ông K.

C. Quản trị và fan dân buôn bản X.

D. Kế toán M, ông K và bạn dân làng mạc X.


Đáp án: B


Câu 27. tuy vậy ông H có tên trong list họp bàn về phương án gpmb thôn A nhưng mà vì liên tiếp có chủ ý trái chiều nên chủ tịch xã đã chũm ý không nhờ cất hộ giấy mời mang đến ông. Thấy bà xã có giấy mời họp và được chỉ định đại diện cho hội thiếu nữ xã đề xuất về những khoản đóng góp, ông H càng căng thẳng nên mong vợ bắt buộc ở nhà. Vì bị ông chồng đe dọa đang li hôn nếu vợ không chịu đựng nghe lời, chị H buộc lòng buộc phải nghỉ họp. Gần như ai tiếp sau đây vi phạm quyền gia nhập quản lí công ty nước và xã hội của công dân?

A. Vợ ông xã ông H.

B. Chủ tịch xã với vợ ông chồng ông H.

C. Vk ông H và quản trị xã.

D. Quản trị xã với ông H.


Đáp án: D


Câu 28. Trường vừa lòng quá thời hạn quy định mà cáo giác không được giải quyết thì fan tố cáo bao gồm quyền tố giác với cơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp của người xử lý tố cáo. Đây là ngôn từ của bước thứ mấy trong các bước tố cáo và giải quyết tố cáo?

A. Cách 1.

B. Cách 2.

C. Cách 3.

D. Cách 4.

Xem thêm: Tải Bài Tập Unit 2 Lớp 4 Nâng Cao: I'M From Japan, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2 Có Đáp Án


Đáp án: B


..................


Chia sẻ bởi:
*
tè Hy
xephangvanban.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 65 Lượt xem: 1.017 Dung lượng: 159,9 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Trắc nghiệm giáo dục đào tạo công dân 12 bài xích 7 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA