300 câu trắc nghiệm môn giáo dục đào tạo công dân lớp 12 tất cả đáp án kèm theo, giúp những em học sinh lớp 12 ôn tập, luyện trả lời thắc mắc trắc nghiệm, rồi đối chiếu đáp án dễ dàng hơn. Để chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2021 đạt kết quả cao. Vậy say đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời những em cùng theo dõi trên đây.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm gdcd 12 có đáp án


Câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân lớp 12

BÀI 1. PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Câu 1. thiết yếu trị xuất hiện khi nào?

a. Khi bên nước ra đời

b. Lúc xã hội gồm sự phân hóa giàu – nghèo

c. Khi gồm sự mở ra các đảng phái chủ yếu trị


d. Lúc xã hội gồm sự phân chia giai cấp

Câu 2. hoàn thành định nghĩa sau: thiết yếu trị là khoa học nghiên cứu về quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc bản địa trong việc …, …, …. Cùng …..quyền lực bao gồm trị.

a. Giành, giữ, tổ chức, thực thi

b. Giữ, giành, tổ chức, thực thi

c. đấu tranh, giành chiến thắng lợi, tổ chức chính quyền, tiến hành quyền lực

d. đấu tranh giai cấp, giành chính quyền, tổ chức triển khai bộ máy, thực hiện quyền lực

Câu 3. trong trường nghề, môn bao gồm trị tất cả mấy chức năng cơ bản ?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

Câu 4. công dụng cơ bản của môn học chính trị vào trường nghề là?

a. Giáo dục văn hóa truyền thống nghệ thuật, chủ yếu trị pháp luật

b. Đào chế tác và giáo dục phẩm hóa học đạo đức, tư tưởng tình yêu của người cách mạng

c. Tập luyện phẩm hóa học đạo đức, bốn tưởng, tình cảm, lối sống

d. Dìm thức công nghệ và giáo dục và đào tạo tư tưởng phẩm hóa học đạo đức, lối sống

Câu 5. Trong lịch sử hào hùng phát triển các hình thái kinh tế - buôn bản hội, chính trị xuất hiện vào thời kỳ?


a. Nguyên thủy

b. Chiếm dụng nô lệ

c. Phong kiến

d. Tư bản chủ nghĩa

Câu 6. chức năng chung của môn học chính trị là?

a. đóng góp thêm phần đào tạo bạn lao rượu cồn vừa bao gồm đức, vừa tất cả tài

b. đóng góp thêm phần đào tạo tín đồ lao động tất cả kiến thức, khả năng nghề nghiệp

c. Góp thêm phần đào tạo bạn lao động có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ lý lẽ trong lao động

d. đóng góp thêm phần đào tạo người lao động nhận thức đúng về tri thức khoa học chính trị và rèn luyện phẩm chất thiết yếu trị phù hợp

Câu 7. sau thời điểm học hoàn thành môn học chủ yếu trị fan học cần vận dụng kiến thức như thế nào?

a. Để xây dựng nước nhà trong thời kỳ CNH, HĐH.

b. Để vững vàng bốn tưởng trước các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn kháng phá của kẻ thù

c. Để trở thành một công dân tốt, chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước

d. Để rèn luyện trở thành fan lao động tất cả phẩm chất thiết yếu trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, năng lượng công tác

Câu 8. chủ nghĩa Mác ra đời vào khoảng chừng thế kỷnào ?

a. Ráng kỷ XVII

b. Cụ kỷ XVIII

c. Chũm kỷ XIX

d. Cố gắng kỷ XX

Câu 9. lý thuyết Mác được sáng lập bởi những nhà tứ tưởng?

a. C. Mác, Ph.Ăngghen

b. C. Mác, Lênin

c. Hồ nước Chí Minh, Đặng tè Bình

d. Chu Ân Lai, Khơrútxốp

Câu 10. C. Mác, Ph.Ăngghen vẫn thống nhất tứ tưởng vào năm nào?


a. 1842

b. 1843

c. 1844

d. 1845

Câu 11. C. Mác, Ph. Ăngghen có kỹ năng và kiến thức thiên tài trong nhiều nghành nghề như:

a. Triết học, kinh tế chính trị, toán học, quân sự

b. Văn hóa, định kỳ sử, hóa học, quân sự

c. Thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc

d. Mỹ học, tâm lý học, dục tình quốc tế

Câu 12. giáo lý Mác được hình thànhvào quy trình tiến độ nào?

a. 1848-1895

b. 1848-1859

c. 1884-1895

d. 1884-1895

Câu 13. Lênin đã vận dụng và cải tiến và phát triển học thuyết Mác trong tiến độ nào?

a. 1859-1924

b. 1895-1924

c. 1859-1942

d. 1895-1942

Câu 14. Để nêu cao tính cấu kết của thống trị vô sản Lênin đã đưa ra khẩu hiệu nào?

a. “Bốn phương vô sản đều là anh em”

b. “Vô sản nhân loại và những dân tộc bị áp bức liên minh lại”

c. “Vô sản quả đât và nhân dân đề nghị lao câu kết lại”

d. “Nhân dân những nước ở trong địa trên trái đất đoàn kết lại”

Câu 15. mọi thành tựu trình bày là bắt đầu lý luận trực tiếp hình thành nhà nghĩa Mác – Lênin là:

a. Triết học cổ xưa Đức, kinh tế tài chính chính trị học tập Anh, công ty nghĩa thôn hội ngoạn mục Pháp.

b. Triết học tập Nga, tài chính chính trị học Anh, nhà nghĩa xóm hội ngoạn mục Pháp.

c. Triết học cổ điển Đức, kinh tế tài chính chính trị học tập Anh, nhà nghĩa làng mạc hội khoa học Pháp

d. Triết học cổ điển Ý, kinh tế tài chính chính trị học tập Pháp, chủ nghĩa xã hội khoa học Anh

Câu 16. các thành tựu khoa học tự nhiên và thoải mái là cơ sở khoa học tập trực tiếp hình thành công ty nghĩa Mác là:

a. Định pháp luật Becnuly, học tập thuyết cực hiếm thặng dư của C. Mác, Thuyết chủ yếu danh của Khổng Tử.

b. Học thuyết về sự việc tiến hóa những loài của Đacuyn, Định dụng cụ bảo toàn và chuyển hóa tích điện của Lomoloxop, Thuyết tiến hóa những loài của Svac, Slaydel.


c. Thuyết di truyền của Mendel, Định đề Euclide, Thuyết chi phí hóa các loài của Svac, Slaydel.

d. Cỗ Tư bản của C. Mác, Định phương tiện bảo toàn gửi hóa tích điện của Lomoloxop, Định luật Becnuly.

Câu 17. các cuộc đấu tranh vượt trội của giai cấp công nhân vào đầu thế kỷ XIX có tác dụng tiền đề hình thành chủ nghĩa Mác là?

a. Trào lưu công nhân dệt sống Lyon (Pháp), Hiến chương của người công nhân Anh, công nhân dệt ở Xilêđi (Đức).

b. Phong trào công nhân dệt nghỉ ngơi Balan, Hiến chương của người công nhân Anh, người công nhân dệt sinh sống Áo.

c. Phong trào công nhân dệt sống Paris (Pháp), Hiến chương của người công nhân Anh, người công nhân dệt nghỉ ngơi Nga.

d . Phong trào công nhân cơ khí nghỉ ngơi Pháp, người công nhân luyện kim sống Anh, người công nhân than ngơi nghỉ Đức.

Câu 18. Các thành phần lý luận cấu thành buộc phải chủ nghĩa Mác bao gồm?

a. Triết học, phương pháp học, chính trị học

b. Triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa buôn bản hội khoa học

c. Triết học, chủ yếu trị học, công ty nghĩa xóm hội khoa học

d. Kinh tế học, chính trị học, nhà nghĩa làng mạc hội khoa học.

Câu 19. bắt đầu lý luận trực tiếp để triết học Mác thành lập và hoạt động là:

a. Triết học trung hoa cổ đại

b. Triết học Hy Lạp – La Mã cổ đại

c. Triết học cổ điển Đức

d. Triết học tập Tây Âu cổ đại

Câu 20. nguồn gốc lý luận trực tiếp hình thành tài chính chính trị Mác là:

a. Ghê tế cổ điển Anh

b. Phương pháp mạng công nghiệp Anh

c. Thuyết trọng nông

d. Thuyết trọng thương

Câu 21. bắt đầu lý luận thẳng hình thành buộc phải chủ nghĩa làng mạc hội kỹ thuật là:

a. Tư tưởng buôn bản hội chủ nghĩa của Tomazo Campnela

b. Bốn tưởng xã hội chủ nghĩa của Gieerrac Uynxtteli

c. Bốn tưởng thôn hội nhà nghĩa ráng kỷ XVIII

d. Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp

Câu 22. Trước khi có học thuyết Mác, phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản chống thống trị tư sản hầu hết là:

a. Trường đoản cú giác

b. Tự phát

c. Chiến thắng lợi

d. Thất bại

Câu 23. nhà nghĩa làng mạc hội khoa học ra đời từ điều kiện kinh tế - xóm hội nào?

a. Sự thành lập và hoạt động chính Đảng của kẻ thống trị công nhân

b. Sự phát triển lớn mạnh của phương thức tiếp tế tư bản và sự lớn mạnh của kẻ thống trị công nhân

c. Sự cỗ vũ của tầng lớp nông dân với đội ngũ trí thức đối với thống trị công nhân


d. Thống trị công nhân đang thực sự giác ngộ về thiên chức của kẻ thống trị mình

Câu 24. Sự sáng tạo và ứng dụng thoáng rộng các thắng lợi khoa học (cả kỹ thuật lý luận và kỹ thuật tự nhiên) vào cuối thế kỷ XIX sinh hoạt Châu Âu sẽ tác động ra sao đến công ty nghĩa Mác?

a. Ảnh tận hưởng sâu sắc

b. Củng ráng về hiện nay khách quan

c. Củng cầm về trình bày và cơ sở khoa học

d. Tạo thành cơ sở pháp lý và tính khoa học

Câu 25. C. Mác, Ph.Ăngghen có quan hệ gắn bó và hiểu biết sâu sắc các trào lưu của kẻ thống trị nào?

a. ách thống trị chủ nô

b. Kẻ thống trị phong kiến

c. Thống trị tư sản

d. ách thống trị công nhân

Câu 26. Định nghĩa “Vật chất là một phạm trù của triết học dùng làm chỉ thực tại khách quan, được mang đến cho con bạn trong cảm giác, được cảm xúc chép lại, chụp lại, phản chiếu không lệ thuộc vào cảm giác” của nhà tư tưởng nào?

a. V.I.Lênin

b. C. Mác

c. Ph. Ăngghen

d. Hồ nước Chí Minh

Câu 27. Ph. Ăngghen đã chia vận đụng của vật hóa học thành bao nhiêu bề ngoài cở bản?

a. 3

b. 4

c. 5

d. 6

Câu 28. Theo trình bày của chủ nghĩa Mác – Lênin, ý thức được ra đời từ các nguồn gốc?

a. Từ nhiên,lao động và ngôn ngữ

b. Khinh suất và khách hàng quan

c. Khiếp tế, văn hóa và thôn hôi

d. Gắn với sự hình thành buộc phải loài người

Câu 29. Theo công ty nghĩa Mác – Lênin, quan hệ giữa vật chất và ý thức được thể hiện như vậy nào?

a. đồ chất bao gồm trước, ý thức bao gồm sau, đồ dùng chất quyết định ý thức. Ý thức có sự ảnh hưởng tác động trở lại đối với vật chất.

b. Ý thức tất cả trước, vật chất có sau, ý thức ra quyết định vật chất. đồ gia dụng chất có sự ảnh hưởng tác động trở lại đối với ý thức.

c. Vật chất và ý thức cùng ra đời, thứ chất ra quyết định ý thức. Ý thức gồm sự ảnh hưởng trở lại đối với vật chất.

d. đồ gia dụng chất, ý thức cùng thành lập và hoạt động và tồn tại, vật chất và ý thức không có sự ra quyết định lẫn nhau.

Câu 30. Phép biện hội chứng duy vật bao gồm mấy nguyên tắc cơ bản?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

Câu 31. Cải tiến và phát triển là một xu thế của vận động đối với các sự thiết bị hiện tượng bao hàm :

a. Chỉ đối kháng thuần tăng lên về khối lượng, trọng lượng, kích cỡ.

b. Là sự biến đổi liên tục không định hình được trường đoản cú dạng này qua dạng khác

c. Đi từ bỏ cao xuống thấp, đi từ hoàn thiện đến hoàn thành xong hơn, không tồn tại sự trở nên tân tiến thụt lùi

d. Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản và dễ dàng đến phức tạp, kém triển khai xong đến hoàn thiện hơn, bao quát cả sự thụt lùi đi xuống làm tiền đề cho sự phát triển

Câu 32. Quá trình nhận thức của con người trải qua mấy giai đoạn?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Câu 33. Các bước nhận thức của con người trải qua các giai đoạn làm sao sau đây?

a. Từ bỏ trực quan nhộn nhịp đến tứ duy trừu tượng

b. Từ nhấn thức đến hành động

c. Trường đoản cú lý luận cho đến thực tiễn kiểm nghiệm

d. Từ thừa nhận thức đơn giản đến phức tạp


Câu 34. giai đoạn đầu của quy trình nhận thức (nhận thức cảm tính) ở nhỏ người, bao gồm:

a. Từ cảm hứng đến tri giác và biểu tượng

b. Từ thừa nhận thức thẳng hay con gián tiếp

c. Từ nhận thức công ty quan mang lại khách quan

d. Từ nhận thức cái bình thường đến chiếc riêng

Câu 35. Tiến độ sau của quy trình nhận thức (nhận thức lý tính) ở con người, bao gồm:

a. Trường đoản cú khái niệm cho phán đoán và suy lý

b. Từ quan niệm đến phán đoán và suy lý

c. Từ quan niệm đến suy đoán cùng duy lý

d. Từ ý niệm đến phán đoán và chân lý

Câu 36. Theo lý luận của công ty nghĩa Mác – Lênin thì thủ tục tồn tại của vật hóa học là:

a.Vận động

b. Đứng im

c. Khách hàng quan

d. Nhà quan

Câu 37. Phép biện hội chứng duy vật gồm những nguyên tắc cơ bạn dạng là:

a. Nguyên tắc về mối liên hệ phổ biến hóa và nguyên lý về sự vạc triển.

b. Nguyên lý về phổ biến và riêng, nguyên tắc về xu thế phát triển.

c. Nguyên tắc về sự trường tồn và nguyên lý về sự phân phát triển

d. Nguyên lý về chủ quan và khách quan và nguyên lý phát triển sự vật, hiện tại tượng.

Câu 38. Vào các hiệ tượng vận động sau của vật chất thì vẻ ngoài vận đụng nào là cao nhất?

a. Cơ học

b. Hóa học

c. Lý học

d. Xã hội

Câu 39. Theo chủ nghĩa Mác – Lênin, thực chất của ý thức được hình thành như vậy nào?

a. Bội phản ánh nhân loại khách quan lại vào cỗ óc người

b. Tính khinh suất củacon người

c. Công ty động, sáng tạo và linh hoạt

d. Phụ thuộc hoàn toàn vào thế giới khách quan

Câu 40. phản nghịch ánh quan trọng của cỗ óc con bạn với hiện tại khách quan được thể hiện như vậy nào?

a. Phản ánh tất cả sự tích cực, nhà động, sáng tạo.

b. Phản ảnh có quá trình tự trao đổi tin tức giữa công ty và đối tượng người tiêu dùng có tinh lọc và định hướng, mô hình hóa trong bốn duy, hiện thực hóa qua hoạt đông thực tiễn.

c. Cả a,b số đông đúng

d. Cả a,b các sai.

Câu 41. Ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối tương tác phổ thay đổi là?

a. Bao gồm quan điểm trọn vẹn trong nhìn nhận và reviews về sự vật và hiện tượng.

b. Có quan điểm lịch sử dân tộc trong nhìn nhận và nhận xét về sự vật và hiện tượng.

c. Gồm quan điểm tương đối trong đánh giá và đánh giá về sự vật và hiện tượng.

d. Gồm quan điểm hoàn hảo và tuyệt vời nhất trong nhìn nhận và đánh giá và đánh giá về sự vật cùng hiện tượng.

Câu 42. vì sao của sự cải cách và phát triển trong các sự vật hiện tượng là?

a. Bởi vì sự tác động từ bên ngoài lên sự thứ hiện tượng

b. Bởi một lực lượng vô cùng nhiên ảnh hưởng tác động và chi phối đến sự phát triển

c. Do sự liên hệ tác đụng qua lại giữa những mặt, các yếu tố phía bên trong của sự đồ vật hiện tượng

d. Vì ý mong chủ quan lại của nhỏ người khiến sự trang bị hiện tượng cải cách và phát triển nhanh hoặc chậm.

Câu 43. Ý nghĩa phương thức luận của nguyên lý về sự cải tiến và phát triển là?

a. Đòi hỏi lưu ý sự vật hiện tượng lạ trong xu thế vận động, phát triển

b. Chuyển động nhận thức của con tín đồ không được bảo thủ, định kiến, chú ý một mặt, một việc 1 thời điểm.

c. Cả a,b số đông đúng

d. Cả a,b những sai.

Câu 44. Theo Lênin, ở trong tính phổ biến nhất của vật hóa học là gì?

a. Là 1 trong những phạm trù triết học

b. Không tồn trên cảm tính, không đồng bộ với đồ dùng thể

c. Tồn tại bên ngoài, không chịu ảnh hưởng vào cảm giác

d. Luôn chuyển hóa tự dạng này lịch sự dạng khác

Câu 45. Phép biện hội chứng duy vật gồm có quy pháp luật cơ bản là:

a. Quy pháp luật mâu thuẫn, quy lý lẽ lượng - chất, quy vẻ ngoài phủ định của che định

b. Quy hiện tượng không mâu thuẫn, quy lao lý lượng chất, quy khí cụ phủ định của đậy định

c. Quy quy định tự nhiên, quy cách thức xã hội, quy dụng cụ phủ định của phủ định.

d. Quy quy định cơ bản, quy lao lý không cơ bản, quy điều khoản đấu tranh giai cấp.


Câu 46. trong những quy luật của phép biện hội chứng duy vật, quy cách thức nào vạch ra bắt đầu động lực của việc phát triển?

a. Quy nguyên tắc mâu thuẫn

b. Quy phương tiện lượng chất

c. Quy công cụ phủ định.

d. Quy công cụ xã hội.

Câu 47.Trong đầy đủ quy chính sách của phép biện bệnh duy vật, quy pháp luật nào gạch ra phương thức của sự phân phát triển?

a. Quy hình thức mâu thuẫn

b. Quy dụng cụ lượng chất

c. Quy cơ chế phủ định

d. Quy lao lý tự nhiên.

Câu 48. giữa những quy luật pháp cơ bạn dạng của phép biện hội chứng duy vật, quy dụng cụ nào vén ra định hướng của sự phát triển?

a. Quy cơ chế mâu thuẫn

b. Quy vẻ ngoài lượng chất

c. Quy dụng cụ phủ định

d. Quy phép tắc chung cùng riêng.

Câu 49. Theo trình bày của công ty nghĩa Mác – Lênin, xuất phát vận hễ của vật hóa học là:

a. Tự thân vận động, vị mâu thuẫn bên phía trong quyết định.

b. Mâu thuẫn bên phía ngoài và mâu thuẫn phía bên trong quyết định.

c. Vày mâu thuẫn phía bên ngoài và sự tương tác các sự thiết bị quyết định.

d. Vày tác nhân phía bên ngoài tác động và bỏ ra phối sự đồ gia dụng hiện tượng.

Câu 50. Theo công ty nghĩa Mác –Lênin, tính thống tốt nhất của trái đất thể hiện ở:

a. Tính đồ gia dụng chất

b. Tính tinh thần

c. Tính đồng đại

d. Tính lịch đại

......

Xem thêm: Ngữ Pháp Và Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 4 Có Đáp Án, Tổng Hợp Ngữ Pháp Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4

Đáp án câu trắc nghiệm môn giáo dục đào tạo công dân lớp 12

1D2A3A4D5B6D
7D8C9A10C11A12A
13B14B15A16B17A18B
19C20A21D22D23B24C
25D26A27C28A29A30A
31D32B33A34A35A36A
37A38D39A40C41A42C
43C44C45A46A47B48C

.......