40 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 4 tất cả đáp án đưa ra tiết, đúng mực nhất giúp các em củng chũm kiến thức, luyện giải các dạng bài bác tập thành thạo
Tổng hợp 40 thắc mắc trắc nghiệm Toán 10: Đại số Chương 4 có gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học tập sinh rèn luyện được kỹ năng phản bội xạ, giải đáp đúng mực các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 sớm nhất tại đây:

Câu 1

Nếu 2a > 2b và -3b

Đáp án

* bởi 2a > 2b cần a > b (1)

* lại có – 3b c (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: a > c.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 chương 4 có đáp án

Chọn đáp án B

Câu 2

Nếu a > b với a > c thì bất đẳng thức nào dưới đây luôn đúng?

Đáp án

Nếu a > b và a > c thì:

a + a > b + c hay 2a > b + c

Chọn lời giải D

Câu 3

Nếu 0

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 4

Cho a, b, c, d là các số thực, trong số ấy a, c không giống 0. Điều kiện của a, b, c, d để nghiệm của phương trình ax + b = 0 bé dại hơn nghiệm của phương trình cx + d = 0 là:

Đáp án

Chọn giải đáp D

Câu 5

Cho a, b, c là độ dài bố cạnh của một tam giác.

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6

Cho hàm số f(x) = x - x2 . Kết luận nào sau đây về giá chỉ trị béo nhất, giá chỉ trị nhỏ nhất của f(x) sau đấy là đúng?

A. F(x) có mức giá trị nhỏ nhất bằng 1/4;

B. F(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/2;

C. F(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4;

D. F(x) có mức giá trị nhỏ dại nhất bởi -1/4.

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 7

Cho các số thực a, b, thỏa mãn a - b = 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Tích của nhì số a với b:

A. Có mức giá trị nhỏ nhất là -1;

B. Có mức giá trị lớn số 1 là -1;

C. Có mức giá trị nhỏ nhất lúc a = b;

D. Không tồn tại giá trị nhỏ nhất.

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 8

Bất đẳng thức nào tiếp sau đây không đúng với mọi x không giống 0 cùng -1?

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 9

Cho biểu thức  với x ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 10

Giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập số thực là:

Đáp án

Chọn giải đáp D

Câu 11

Số nguyên a lớn nhất làm thế nào cho a200 300 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 12

Cho nhị số thực a, b tùy ý. Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 13

Nếu a, b là những số thực và|a| ≤ |b| thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 14

Cho số thực a > 0. Nếu x

Đáp án

Với hầu hết x ta luôn luôn có: -x ≤ |x|

Chọn đáp án B

Câu 15

Nếu |a| = |b| và b > 0 thì mệnh đề nào tiếp sau đây luôn đúng?

Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 16

Nếu a, b là những số thực và |a|

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 17

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x > 1 là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 18

Cho x > 0. Với giá trị nào của x hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất?

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 19

Giá trị nhỏ nhất của hàm số  với x > 0 là:

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 20

Số x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2m - 3mx2 ≥ 1 khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 21

Tập nghiệm của bất phương trình  là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 22

Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 - m)x ≤ m nghiệm đúng với mọi x là:

Đáp án

* giả dụ m = 0 thì bất phương trình đã đến trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn đúng với mọi x).

* giả dụ m = 1 thì bất phương trình đã đến trở thành:

0x ≤ 1 ( luôn luôn đúng với tất cả x)

Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x là 0; 1

Chọn đáp án C

Câu 23

Phương trình x2 - 7mx - m - 6 = 0 có nhị nghiệm trái dấu khi và chỉ khi

Đáp án

Để phương trình đã cho gồm 2 nghiệm trái lốt thì:

ac = -m - 6 - 6

Chọn lời giải B

Câu 24

Tập tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình (m2 + 3m)x ≤ m2 vô nghiệm là:

Đáp án

Để xét bất phương trình bậc nhất vô nghiệm hay luôn đúng với đa số x ta chỉ cần xét thông số a = 0.

* với m = 0 thì bất phương trình đã mang đến trở thành:

0x ≤ 0 ( luôn luôn đúng với đa số x) ( loại)

* với m = -3 thì bất phương trình đã mang đến trở thành:

0x ≤ 9 (luôn đúng với đa số x) ( loại)

Vậy không có giá trị làm sao của m nhằm bất phương trình đã đến vô nghiệm

Chọn câu trả lời C

Câu 25

Phương trình x2 + 4mx + 4m2 - 2m - 5 = 0 có nghiệm khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 26

Tập nghiệm của hệ bất phương trình  là

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 27

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 28

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn lời giải D

Câu 29

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 30

Hai đẳng thức |2x - 3| = 2x - 3; |3x - 8| = 8 - 3x đồng thời xảy ra khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 31

Hệ bất phương trình  có tập nghiệm là (-∞; -2) lúc và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án A

Câu 32

Hệ bất phương trình  có nghiệm khi và chỉ khi

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 33

Tập tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình  có nghiệm duy nhất là

Đáp án

Chọn câu trả lời B

Câu 34

Tìm điều kiện cần và đủ của tham số m để tập xác định của hàm số  là một đoạn bên trên trục số.

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 35

Tập nghiệm của bất phương trình x2 

Đáp án

Ta có: x2 

Câu 36

Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 6√2x + 18 ≥ 0 là

Đáp án

Chọn câu trả lời D

Câu 37

Tập xác định của hàm số  là

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 38

Tập nghiệm của bất phương trình √x - 3x ≤ 0 là

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 39

Tập nghiệm của bất phương trình  là

Đáp án

Điều kiện: x > 0 .

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Câu Khẳng Định Là Gì ? Câu Khẳng Định

Khi đó, bất phương trình đã đến tương đương:

√x ≤ 4 ⇒ 0

Câu 40

Tập hợp các giá trị của m để phương trình  có nghiệm là

Đáp án

Điều kiện: -1 m > 2

Chọn lời giải A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để tải về hướng dẫn 40 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 4 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.