Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Trees là gì

*
*
*

tree
*

tree /tri:/ danh từ cây (tôn giáo) giá chỉ chữ thập loại nòng (giày); mẫu cốt (yên); trục (bánh xe) biểu thiết bị hình cây, câya genealogical tree: cây phả hệat the đứng đầu of the tree sinh hoạt bậc tối đa của ngành nghềto be up a treen (nghĩa bóng) gặp khó khăn lúng túng ngoại rượu cồn từ bắt đề xuất nấp bên trên cây, bắt đề xuất trốn trên câythe dog treed the cat: con chó làm cho con mèo bắt buộc trốn lên trên cây mang lại nòng vào hãm vào vòng khó khăn lúng túngto be treed: chạm mặt bước cạnh tranh khăn, gặp mặt bước đường cùng
cây (gỗ)cột chốnggỗcoral tree wood: gỗ hồng thơmroof tree: kèo gỗsummer tree: xà gỗtree cancer: nứt gỗtree felling: sự đốn gỗwood of coniferous tree: gỗ cây xanh kimwood of deciduous tree: gỗ cây xanh rộngB tree (balanced tree)cây cân bằngB tree (binary tree)cây nhị phânEmbedded Zero - tree Wavelet coding (EZW)mã hóa Wvelet cây Zero thiết lập sẵnSpanning tree Protocol (IEEE) (STP)Giao thức cây bắc ước (IEEE)abstract syntax tree (AST)cây cú pháp trừu tượngbalanced tree (B-tree)cây cân bằngbinary search treecấu trúc kiếm tìm kiếm nhị phânbinary tìm kiếm treecây tra cứu kiếm nhị phânbinary tree (B-tree)cây nhị phânbroad-leaf (ed) treecây lá rộngbroad-leaved treecây tất cả lá tobroad-leaved treecây lá rộngcode treecây mốc chuẩncone-bearing treecây lá kimconiferous treecây lá kimdecision treebiểu đồ quyết định dạng câydecision treecây quyết địnhdirectory treecây danh bạdirectory treecây thư mụcdry treebộ hoàn thành khôendogen treecây không vòng tuổiendogenous treecây không tồn tại vòng nămcâyalmond tree: cây hạnhapple tree: cây táo bị cắn dở tâycacao tree: cây cacaocaroh tree: cây lúa mìchocolate tree: cây cacaococonut tree: cây dừacoffee tree: cây cà phêdecision tree: cây quyết địnhfruit tree: cây nạp năng lượng quảnut tree: cây dẻorange tree: cây campeach tree: cây đàopear tree: cây lêtallow tree: cây mơgiá treoham shipping tree: giá chỉ treo để di chuyển giăm bông trê tuyến phố treokhungloin tree: khung để chuyển vận thịt bòkhung di động gồm mócham treegiàn hun khói giăm bônghead treegiàn soát sổ đầuliver treegiàn có tác dụng lạnh ganoffal treegiàn để thành phầm canh o cây Noel Thiết bị hoàn tất trên mặt dùng để khống chế cái chảy. Cây Noel gồm đầu ống chống cùng ống khai thác, van khai quật và van điều tiết. o cây, cột; trục đồ vật § pump tree : cần bơm § tree cap : chóp cây Noet § tree saver : bộ bảo vệ cây § tree-running tool : dụng cụ di cây
*

*

*

tree

Từ điển Collocation

tree noun

ADJ. deciduous, evergreen | coniferous | native | exotic, tropical | ornamental | forest, woodland | big, great, high, huge, large, massive, mighty, tall | low, small, stunted | mature | bare, leafless | shady We sat beneath a shady tree. | shade It was a small town of dust lanes & wide shade trees. | hollow | gnarled a gnarled old táo khuyết tree | fruit | apple, peach, pear, etc. | beech, elm, oak, willow, etc. | Christmas

QUANT. clump, copse, grove | avenue, belt, line

VERB + TREE plant | climb | chop down, cut down, fell Protesters formed a human blockade khổng lồ stop loggers felling trees. | uproot The floods left a tide of mud & uprooted trees. | prune

TREE + VERB grow | stand An enormous oak tree stands at the entrance lớn the school. | line sth Palm trees line the broad avenue. | sway Trees swayed gently in the breeze. | be blown down, blow down | produce sth The tree produces tiny white blossoms.

TREE + NOUN bark, branch, leaves, root, stump, trunk | tops (also treetops) | canopy dappled shafts of light which struggled through the tree canopy | cover Tree cover would prevent further soil erosion. | felling, planting | species | line (also treeline) Above the treeline take a grassy path leading steeply towards the summit. | belt The tree belt around the fields acts as a windbreak. | growth | rings The forest can be dated by studying tree rings. | damage tree damage caused by acid rain | nursery He bought tools and seeds with the aim of setting up a tree nursery. | surgeon

PREP. in a/the ~ a bird in a tree | on a/the ~ fruit on a tree | under a ~ We sat under a tree, in the shade. | up a/the ~ The cat got stuck up a tree.

Từ điển WordNet


n.

a tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown; includes both gymnosperms và angiosperms

v.

plant with trees

this lot should be treed so that the house will be shaded in summer

chase an animal up a tree

the hunters treed the bear with dogs và killed it

her dog likes lớn tree squirrels
Xem thêm: Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5 Cả Năm 2022, Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 5

Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure containing zero or more nodes that are linked together in a hierarchical fashion. If there are any nodes, one node is the root; each node except the root is the child of one and only one other node; và each node has zero or more nodes as children. See also child (definition 2), graph, leaf, node (definition 3), parent/child (definition 2), root.

English Synonym và Antonym Dictionary

trees|treed|treeingsyn.: Sir Herbert Beerbohm Tree Tree corner shoetree tree diagram