trial và error: phương pháp thử cùng sai. Muốn nói đến quá trình từng trải thất bại, khó khăn khổ cực, tìm mẫm học tập tập để sở hữu được thành quả ( thành công)

*
Trial & error meaning


Bạn đang xem: Trial and error là gì

Xem ví dụ như để hiểu rõ hơn:Growth is a process of trial & error : experimentation.–>Trưởng thành là quá trình của sự thách thức và không đúng lầm: trải nghiệm.Learn by trial & error.–>Tự mày mò học tập.I didn’t know how to use the camera at first, so I had to lớn learn by trial & error.–>Đầu tiên tôi không biết cách sử dụng vật dụng quay phim như thế nào, vì vậy tôi đề nghị học bằng cách làm thử những lần cho đến khi biết cách làm đúng.The film is about the trial & tribulations of adolescence.–>Bộ phim nói về những nỗi khó khăn khăn đau buồn và bất tiện của tuổi thanh thiếu hụt niên.Through trial & error, he finally succeeded.–>Qua biện pháp mò mẫm nghiên cứu, sau cùng ông đang thành công.Our research is still proceeding by trial and error.–>Công trình nghiên cứu của cửa hàng chúng tôi vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.My grandmom used lớn learn by trial và error when she was young.–>Bà tôi đã từng tự dò mẫm học tập khi còn trẻ.I figured out how khổng lồ use the new software by a process of trial và error.–>Tôi suy tính cách thực hiện chương trình bắt đầu này bằng phương pháp mò mẫm hết này đến biện pháp khác.I didn’t know the camera at first, so I had to learn by trial and error.–>Lúc đầu tôi không biết áp dụng máy con quay phim nên tôi phải theo phong cách vừa có tác dụng vừa rút kinh nghiệm.I figured out how lớn use the new software by a process of trial & error.–>Tôi tìm biện pháp sử dụng ứng dụng mới bởi phương phạt thử và sai.Through trial & error, we will learn lớn follow the advice which will give us just peace & happiness.–>Qua thách thức và lỗi lầm, chúng ta sẽ nâng cấp để gồm một đời sống xuất sắc đẹp mang lại cho họ an vui cùng hạnh phúc.Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of trial & error.–>Vì ông ấy có tác dụng lỗi những lần trong những lúc thử nghiệm, ta nói cách khác rằng đấy là một quy trình học tập bằng phương pháp mò mẫm.There are no mistakes, only lessons. Growth is a process of trial và error : experimentation. The “failed” experiments are as much a part of the process as the experiment that ultimately “works.–>”Không hề có lỗi lầm, tất cả là những bài học.

Xem thêm: Pour Down Là Gì Trong Tiếng Việt? Pouring Down Pour Down Là Gì

Trưởng thành là kết quả của quá trình trải nghiệm những thử thách và không nên lầm. “Thất bại” vẫn là 1 phần quan trọng trong quy trình đó đưa ra quyết định sự cứng cáp của bạn.