Kính xin chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 30 của đài tiếng nói của một dân tộc Hoa Kỳ, bởi Hằng trung tâm và Brandon phụ trách.

Bạn đang xem: Under the weather là gì

The two idioms we’re learning today are UNDER THE WEATHER and LAUGHTERS ARE THE BEST MEDICINE.

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, hai thành ngữ ta học là UNDER THE WEATHER với LAUGHTERS ARE THE BEST MEDICINE.


*

Mike is not going khổng lồ class today. He doesn’t feel well. In fact, he’s coughing, sneezing và having a headache. Normally, he’s far from feeling this sick; he’s always energetic và very active: attending all classes, going khổng lồ the library, visiting his parents and working out in the gym. So, this is unusual for him.

Hôm ni Mike không tới lớp. Anh thấy không khỏe. Sự thực là anh ta ho, sổ mũi cùng nhức đầu, hay thường anh ta ngược lại không đau ốm như cầm cố này, anh luôn luôn luôn cấp tốc nhẹn với hăng say thao tác làm việc : đi học dự toàn bộ các lớp học, đi thư viện, thăm cha mẹ và đi cộng đồng dục. Bây giờ là bất thường so với anh.

MAI LAN: Hello, Mike. What’s the matter? You don’t look right. Tell me what’s bothering you.

Chào Mike. Anh sao cầm ? Trông anh ko bình thường. đến tôi biết anh bị khó tính như vậy nào.

MIKE: Well. You know you don’t often see me lượt thích this. I’m under the weather.

Ồ. Cô biết là cô đâu mấy trong khi thấy tôi như thế này. Tôi bị “under the weather”.

MAI LAN: Under the weather? That means you’re not feeling well?

Under the weather? tức là anh không khỏe khoắn à ?

MIKE: Exactly! I’m under U-N-D-E-R the weather W-E-A-T-H-E-R, I’m sick. This persistent cough hurts my throat, my head is pumping with pain!

Đúng thế đấy. Tôi bị under the weather, bị cảm rồi. Ho mãi làm tôi nhức cổ, đầu nhức bừng bừng.

MAI LAN: You should see your doctor. Let me gọi his office for an appointment. In the meantime, let me make some fresh-squeezed orange juice for you. That will help.

Anh yêu cầu đi chưng sĩ. Tôi điện thoại tư vấn văn phòng bác sĩ mang hẹn nhé. Trong những lúc đó, nhằm tôi làm cho nước cam nắm cho anh. Sẽ giúp cho anh khỏe khoắn ra đó.

MIKE: Thanks, Mai Lan. You’re always so sweet. Your care helps, lượt thích medicine. Don’t deny that, OK?

Cám ơn Mai Lan. Lúc nào cô cũng dễ thương, sự trông nom của cô có chức năng như dung dịch đấy. Cô không được đậy nhận điều này nhé.

MAI LAN: Come on, Mike. Alright, here’s your orange juice. The vitamin C in this juice should help for sure. Bởi vì you want some hot chicken soup? That should help, too.

Thôi mà, Mike. OK. Đây là nước cam của anh. Vi-ta-min C trong đó chắc chắn là sẽ giúp đỡ anh khỏe mạnh ra. Anh cũng muốn súp gà nóng ko ? Đó cũng là thứ góp khỏe ra.

MIKE: Right. That’s traditional trang chủ remedy. All mothers cook chicken noodle or rice soup for their kids when they don’t feel well. And they all think it works.

Đúng. Thuốc chữa truyền thống lâu đời ở công ty đó. Những bà người mẹ đều đun nấu cháo kê hoặc súp con gà cho bé khi tụi nó ko khỏe. Và họ tin là có kết quả tốt.

MAI LAN: Then let me vày the same for you and see if you feel better. Hum… orange juice and chicken soup! I’m not sick , but I feel like having some too!

Vậy thì tôi đã làm như vậy cho anh, coi anh gồm khỏe ra không. Hum… nước cam, cháo gà ! Tôi không nhỏ xíu mà vẫn muốn ăn kia !

MIKE: OK. Let’s both have the same menu for dinner. You’re not sick but you’ll enjoy it & you’ll be stronger like Popeye eating spinach!

OK. Vậy chúng ta cùng cần sử dụng thực 1-1 đó bữa chiều nay nhé ! Cô không bé nhưng cô cùng thích và cô sẽ khỏe ra như Popeye nạp năng lượng rau cải spinach !

MAI LAN: Popeye is such a funny cartoon. Popeye eats spinach & his biceps pop up lượt thích a loaf of bread!

Popeye là một phim hí họa thật bi thương cười. Anh ta ăn cải spinach là bắp giết thịt tay nổi lên như 1 ổ bánh mỳ !

MIKE: Well. There’s some truth in it. Spinach is a very healthy vegetable, loaded with vitamins A and C và some minerals, really good for health.

Ồ. Có một chút sự thực trong đó. Rau spinach là một số loại rau rất tốt, đầy vitamin A và C và vài khoáng chất tốt cho sức mạnh lắm.

MAI LAN: Then let me go get some and cook it now.

Vậy thì tôi đi sở hữu và nấu hiện thời nhé.

MIKE: Mai Lan, come on. Just two items: orange juice & chicken rice soup is heavenly for me now!

Mai Lan, thôi mà. Chỉ hai trang bị : nước cam và cháo con gà là hoàn hảo và tuyệt vời nhất cho tôi rồi.

MAI LAN: OK. You will have both real soon!

Rồi. Anh sẽ có được cả hai nhanh lắm !

MIKE: Mai Lan, can I whisper something in your ears?

Mai Lan, tôi nói cách khác thầm với cô một câu được ko ?

MAI LAN: What’s in your mind? Your eyes are telling me something!

Anh đã nghĩ cái gì đây ? Cặp đôi mắt anh như hy vọng nói cái nào đấy !

MIKE: Yes, Mai Lan. You’re a wonderful girl!

Đúng, Mai Lan. Cô thật xuất xắc !

MAI LAN: Mike. Don’t make me drop the orange juice and overcook the soup! Sit up và get ready for the goodies!

Mike. Đừng gồm làm tôi đánh rơi ly nước cam cùng nấu súp vượt lâu. Ngồi lên với sửa soạn trải nghiệm hai món ăn ngon này nhé.

MIKE: OK, Mai Lan. I already feel a little better. After this good treat, maybe I won’t need to lớn see a doctor. I have my own home doctor, you!

OK, Mai Lan. Tôi thấy thoải mái và dễ chịu hơn rồi. Sau khi được săn sóc như vậy này, cứng cáp tôi không đề nghị đi bác bỏ sĩ nữa. Tôi có bác sĩ trên gia. Cô kia !

MAI LAN: Alright. Here’s some more orange juice and chicken rice soup. I’ll have some with you.

Rồi. Đây là nước cam nữa cùng cháo gà. Tôi cũng ăn luôn luôn với anh.

MIKE: Wow! This soup is hot và tasty! How can it be so good? What’s your secret?

Ôi chao. Nồi cháo này nóng cùng ngon quá. Cô làm sao mà ngon cầm cố ? tuyệt kỹ là gì vậy ?

MAI LAN: A secret must remain a secret. Just eat a second bowl!

Bí mật đề xuất được giữ túng thiếu mật. Anh chỉ cần ăn thêm một tô nữa thôi!

MIKE: Yes ma’am. As you wish! In fact, as I wish too. I can’t refuse a second.

Thưa cô vâng. Vâng lệnh cô. Thực tế tôi vẫn muốn như thế. Tôi không thể không đồng ý tô sản phẩm hai.

MAI LAN: Here. Then relax and tell me if you feel different.

Đây. Anh nghỉ ngơi ngơi thư thả rồi mang đến tôi biết anh tất cả cảm thấy khác trước không.

MIKE: You know what, my stuffy nose is almost gone! My head feels much lighter. Can you find the thermometer for me? I want to kiểm tra my body toàn thân temperature.

Cô biết không, số đông tôi sát hết tắc mũi, và mẫu đầu thấy vơi hơn. Cô có thể kiếm ra loại hàn test biểu mang lại tôi ko ? Tôi mong thử đo ánh sáng thân thể tôi.

MAI LAN: If this is the case, then I’m really your good trang chủ doctor, am I not? Seriously, when your mind is at peace, your body responds accordingly, I believe so!

Nói vì vậy thì tôi và đúng là bác sĩ nhà đất của anh, đề nghị không ? Nói đứngđắn : khi trong thâm tâm mình thấy an lành thì thân cũng thỏa mãn nhu cầu như vậy. Tôi tin như vậy lắm.

MIKE: You’re absolutely right. I bởi vì feel better & my body temperature is down lớn almost normal. I don’t think going to lớn the doctor’s office is necessary.

Cô nói đúng lắm. Tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhiều và ánh sáng cũng xuống gần như bình thường. Tôi ko nghĩ yêu cầu đi chưng sĩ.

MAI LAN: Great! So you’re positive that you feel better?

Tốt lắm. Vậy anh chắc hẳn rằng là anh cảm giác khá rộng ?

MIKE: I’m sure và my words are as good as gold!

Tôi chắc hẳn rằng như vậy và khẩu ca của tôi là lời vàng !.

MAI LAN: That means you’re no longer under the weather?

Vậy là anh không biến thành cảm, không trở nên under the weather nữa ?

MIKE: Right. I can agree with you though I need to lớn rest a bit more khổng lồ assert that I’m truly no longer under the weather.

Đúng. Tôi đồng ý với cô. Tuy nhiên tôi cần nghỉ thêm một chút ít để xác minh là tôi không còn bị under the weather, không còn hẳn bị đau nhức ốm.

MAI LAN: I’ll need khổng lồ tell you a few funny jokes, too.

Tôi yêu cầu kể anh nghe vài ba chuyện vui tếu nữa.

MIKE: Why, Mai Lan?

Tại sao, Mai Lan ?

MAI LAN: to make you laugh. Laughters L-A-U-G-H-T-E-R-S are the best medicine M-E-D-I-C-I-N-E!

Để có tác dụng anh cười. Tiếng cười là thang thuốc tốt nhất, một tiếng mỉm cười là mười thang thuốc bổ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ideal Là Gì - Nghĩa Của Từ Ideal, Từ Ideal Là Gì

MIKE: Ha ha ha… I’ve been laughing since you came lớn visit me. Laughing literally và I’m so happy I feel laughing inside all the time. You see, you have given me the best medicine! You’re the best!

Ha ha ha… Tôi cười từ lúc cô tới thăm tôi. Cười cợt thực, và vui như cười trong tâm suốt thời gian này. Cô thấy không, cô đã đến tôi liều thuốc tốt nhất. Cô là hạng độc nhất !

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : UNDER THE WEATHER tức là KHÔNG KHỎE cùng LAUGHTERS ARE THE BEST MEDICINE nghĩa là TIẾNG CƯỜI LÀ LIỀU THUỐC TỐT NHẤT. Hằng tâm và Brandon xin hứa hẹn gập lại quí vị trong bài học tới.