Bài viết sau đây, IELTS TUTOR sẽ hỗ trợ đến cho các bạn thông tin về khổng lồ infinitives, Bare infinities, với Gerund. Khi nghe tới về loại từ này, chắc các bạn đều nghĩ về rằng chúng khá dễ để học nhưng thực sự rất dễ nhầm lẫn và phân vân dùng cấu trúc nào.Bạn sẽ xem: V bare infinitive là gì

- công ty ngữ của câu:

 To become a famous singer is her dream.

Bạn đang xem: V bare infinitive là gì

- xẻ ngữ mang lại chủ ngữ:

What I like is to swim in the sea & then to lie on the warm sand.

- Tân ngữ của hễ từ:

It was late, so we decided to take a xe taxi home.

- Tân ngữ của tính từ:

I’m pleased to see you.

- Theo sau một số trong những động từ tuyệt nhất định:

They want to lớn go home.

- Theo sau một vài danh từ tuyệt nhất định:

She has the ability to run the company

- Dạng rút gọn của "in order to", dùng làm chỉ mục đích của hành động:

I eat more than normal to gain weight

- attempt: cầm gắng, nỗ lực

- decide: quyết định

- expect: muốn đợi

- fail: thất bại, hỏng

- hope: hy vọng

- intend: định

- invite: mời

- learn: học/ học tập cách

- manage: luân chuyển sở, rứa gắng

- offer: cho, tặng, đề nghị

- plan: lên kế họach

- pretend: giả vờ

- promise: hứa

- refuse: từ chối

- seem: nhường như

- tell: bảo

- tend: có khuynh hướng

- threaten: doạ dọa

- want: muốn

- would like: muốn, thích

1.3.1. It takes / took + O + thời hạn + to-inf

It takes nam two hours to do that exercise.

1.3.2. Chỉ mục đích

1.3.3 vấp ngã ngữ cho danh từ bỏ hoặc đại từ: S + V + Noun / pronoun + to-inf

I have some letters to write.

Is there anything to eat?

1.3.4 It + be + adj + to-inf: thật … để ..

It is interesting to lớn study English

1.3.5. S + be + adj + to-inf

I’m happy to receive your latter.

1.3.6. S + V + too + adj / adv + to-inf

He is too short to play basket ball.

1.3.7. S + V + adj / adv + enough + to-inf

He isn’t tall enough to play basket ball.

1.3.8. S + find / think / believe + it + adj + to-inf

I find it difficult khổng lồ learn English vocabulary.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Gdcd 11, 1000 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd Lớp 11 Có Đáp Án

1.3.9. Sau các từ nghi vấn: what, who, which, when, where, how,… (nhưng thường không sử dụng sau why)

I don’t know what to say.

1.3.10. Be + khổng lồ verb (Phải làm gì đó, bị tín đồ khác yêu cầu)

He is khổng lồ submit the sales report by Monday

Verbs + Object + lớn infinitive
*

SubmitCancelAll Posts ×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the e-mail to confirm your subscription!