The study showed that the rising shallow water-table problem represents a serious threat khổng lồ the present and future development of the city.

Bạn đang xem: Water table là gì


Nghiên cứu cho thấy rằng đấy là một mối đe doạ nghiêm trọng mang lại sự cải cách và phát triển hiện trên và trong tương lai của thành phố.
Reduced seasonal melting of glacial ice may also affect stream flow during the dry summer and fall seasons, reducing water table levels & increasing the risk of forest fires.
Lượng băng rã chảy ít theo mùa của nước đóng băng cũng đều có thể tác động đến loại chảy trong ngày hè và ngày thu khi khí hậu khô hanh, thuộc với sẽ là làm bớt lượng nước ngầm và làm tăng nguy hại cháy rừng.
So actually, it sort of turns out that automatically, if you build a tunnel that is good enough to lớn resist the water table, it is automatically capable of holding vacuum.
Nhưng thực ra, nó gần như là tự động, nếu như bạn xây một con đường hầm cơ mà đủ giỏi để ngăn chặn lại mực nước ngầm, nó gồm thể tự động hóa giữ được chân không.
During the winter of 1938–1939 a well was dug near the tree và it was found that the roots of the tree reached the water table 33–36 meters (108 to 118 feet) below the surface.
Vào mùa đông năm 1938–1939, thời điểm mà bạn ta đào giếng nước gần cây, họ phân biệt rằng rễ của cây mọc tới tầm nước ngầm, cách mặt đất 33–36 m, tuy cùng bề mặt đất nó cao không tới 3 m.
Early farming was concentrated close khổng lồ the Sacramento-San Joaquin Delta, where the water table was high year round & water transport more readily available, but subsequent irrigation projects have brought many more parts of the valley into productive use.
Ban đầu, nông nghiệp & trồng trọt tại Thung lũng Trung tâm triệu tập gần đồng bởi châu thổ Sacramento-San Joaquin, nơi tất cả mực nước cao xung quanh năm và dễ ợt đưa vào đồng ruộng, nhưng những dự án tưới tiêu kế tiếp đã khiến cho sản xuất nông nghiệp mở rộng ra nhiều quanh vùng khác của thung lũng.
Even within a small local area there can be variations in the timing and duration of leaf drop; different sides of the same mountain và areas that have high water tables or areas along streams & rivers can produce a patchwork of leafy & leafless trees.
Kể cả trong một quần thể vực nhỏ tuổi cũng rất có thể có sự phong phú về thời khắc và khoảng thời hạn rụng lá; những mặt không giống nhau của và một ngọn núi và những vùng mà tất cả lượng nước cao hay dọc từ sông, suối thì có thể tạo thành các mảng rừng bao gồm cả cây gồm lá và không lá.
Meanwhile, urban food markets possess little space, limited ventilation, poor hygiene services (such as display tables, water and electricity supplies), inadequate waste disposal, và poor access for buyers.
Các chợ trong quanh vùng đô thị thường chật hẹp, đk thông gió kém, dịch vụ vệ sinh kém (tủ bày hàng, cấp nước, cung cấp điện), hệ thống xử lý chất thải kém với lối ra vào mang lại khách cũng chật hẹp.
You can"t patent products of nature -- the air, the water, minerals, elements of the periodic table.
Bạn chẳng thể cấp văn bằng bản quyền trí tuệ sản phẩm tự nhiên không khí, nước, khoáng chất, những nguyên tố vào bảng tuần hoàn.
Just as they are about to lớn escape him, Lovejoy notices Rose"s hand slap the water as it slips off the table behind which she is hiding.
Đúng thời gian họ suýt bay được hắn ta, thì Lovejoy chú ý thấy tay Rose trượt khỏi cái bàn cô đang ẩn núp và va xuống nước.
He then donned his waistcoat, & taking up a piece of hard soap on the wash- stand centre table, dipped it into water & commenced lathering his face.
Sau đó, ông khoác áo ghi lê của mình, và lấy một miếng xà chống cứng bên trên đứng cọ trung chổ chính giữa bảng, nhúng nó vào nước và bắt đầu lathering khuôn khía cạnh của mình.
For the moment she required no more; she arose, placed herself at table, ate but little, và drank only water.
Tới thời gian ấy, nàng không thể muốn gì rộng nữa, tức khắc vùng dậy, ngồi vào bàn không nên ăn thôi và chỉ uống nước.
The depletion of the water table around bangkok thái lan has led to land subsidence which has exacerbated flooding.
The ceremony begins with all the guests sitting around the table and as the water heats the host will begin the conversation, usually with informal or casual questions, such as asking about the guests" family.
Lễ trà sẽ ban đầu khi tất cả khách đang an tọa quanh bàn với khi nước đang nóng, gia công ty sẽ khởi đầu cuộc trò chuyện, thường là bằng các thắc mắc thông thường như về tình hình gia đình của khách.
It began erupting in 1900 and erupted periodically for four years until a landslide changed the local water table.
Nó ban đầu phun trào vào năm 1900 cùng phun trào theo chu trình trong tư năm cho đến khi trận lở đất vẫn làm đổi khác mực nước địa phương.
It is restricted khổng lồ marsh forest, that is, forest with a high water table year round but no significant flooding.

Xem thêm: Print Markup Là Gì


Nó được giới hạn phân bố trong rừng váy lầy, tất cả nghĩa là, rừng có mực nước ngầm cao quanh năm nhưng không có lũ lụt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M