Dưới đó là phần Lesson 1 của Unit 18: What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời tiết ngày mai sẽ như vậy nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan trọng tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài xích tập và phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài tập giỏi hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: What will the weather be like tomorrow? quiz

*

1. Look, listen & repeat (Nhìn, nghe cùng lặp lại)

a) Good evening và welcome to lớn the weather forecast. Let"s take a look at the weather today. (Xin chào buổi tối và kính chào đón chúng ta đến với lịch trình dự báo thời tiết. Bọn họ hãy chú ý vào khí hậu hôm nay.)b) It"s cold & cloudy in Ha Noi. It"s cool and windy in Hue. It"s hot & sunny in Ho bỏ ra Minh City. (Trời rét mướt và có khá nhiều mây sinh hoạt Hà Nội. Trời mát và bao gồm gió sinh hoạt Huế. Trời nóng và gồm nắng ở tp Hồ Chí Minh.)c) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời huyết sẽ ra sao vào ngày mai?)Well, it will be cold & rainny in Ha Noi. (Ồ, trời đã lạnh và bao gồm mưa nghỉ ngơi Hà Nội.)d) It will be warm và foggy in Hue. In Ho đưa ra Minh City, it will be hot và sunny. That"s the weather forecast for tomorrow. (Trời sẽ nóng và tất cả sương mù sinh hoạt Huế. Ở tp Hồ Chí Minh, trời đang nóng và tất cả nắng. Đó là dự đoán thời tiết vào ngày mai.)

2. Point và say (Chỉ với đọc)

a) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời tiết sẽ thế nào vào ngày mai?)=> It will be cold and snowy. (Trời đã lạnh và gồm tuyết.)b) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời tiết sẽ ra sao vào ngày mai?)=> It will be hot và sunny. (Trời đang nóng và bao gồm nắng.)c) What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời tiết sẽ ra làm sao vào ngày mai?)=> It will be warm and stormy. (Trời sẽ ấm và tất cả bão.)d) What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết sẽ ra làm sao vào ngày mai?)=> It will be cool & cloudy. (Trời đang mát và gồm mây.)

3. Let’s talk (Chúng ta thuộc nói)

Ask và answer questions about weather. (Hỏi và trả lời những câu hỏi về thời tiết.)

What"s the weather lượt thích today? (Thời tiết ra sao vào hôm nay?)It"s... And... (Trời... Và...)What will the weather be lượt thích tomorrow? (Thời máu sẽ thế nào vào ngày mai?)It will be... And... (Trời sẽ... Và...)

4. Listen và circle a, b, or c (Nghe với khoanh tròn a, b hoặc c)

1.bIt will be snowy & very cold in Sa page authority tomorrow. (Trời sẽ sở hữu tuyết và hết sức lạnh sinh hoạt Sa Pa vào ngày mai.)
2.aIt will be foggy & windy in Ha Noi tomorrow. (Trời sẽ sở hữu được sương mù và có gió ở hà nội thủ đô vào ngày mai.)
3.cIt will be sunny & windy in da Nang tomorrow. (Trời sẽ có được nắng và có gió sống Đà Nẵng vào ngày mai.)

Audio script – Nội dung bài bác nghe:

Good evening & welcome khổng lồ the weather forecast. What will the weather be like tomorrow? Well, it will snowy và very cold in Sa Pa. In Ha Noi, it will be foggy và windy. The weather will be fine tomorrow in domain authority Nang. It will be sunny, but it will also be very windy...

5.

Xem thêm: Tải Bài Tập Unit 2 Lớp 4 Nâng Cao: I'M From Japan, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 2 Có Đáp Án

Read và complete (Đọc và hoàn thành)

Mai : Let’s (1) __go__ for a picnic tomorrow.Tony : What will the (2) __weather__ be lượt thích tomorrow?Linda : Well, it will be cold và (3) __stormy__.Mai : How bởi you know that?Linda : I watched the weather (4) __forecast__ on TV.Tony : We can’t go for a picnic if it’s stormy.Mai : Ok, let’s stay home, eat popcorn & (5) __watch__ cartoons.Tony and Linda: Great idea!

Hướng dẫn dịch:

Mai: họ hãy cùng đi dã ngoại vào ngày mai.Tony: thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai?Linda: Ừm, trời đang lạnh và bao gồm bão.Mai: làm thế nào bạn biết điều đó?Linda: Tôi đang xem đoán trước thời máu trên ti vi.Tony: bọn họ sẽ hoàn toàn có thể không đi dã ngoại trường hợp trời bao gồm bão.Mai: Được rồi, chúng ta hãy làm việc nhà, ăn uống bắp rang bơ với xem gần như phim hoạt hình.Tony với Linda: Ý kiến hay vời!

6. Let’s play (Chúng ta cùng chơi)

Making sentences (Tạo câu)

What will the weather be like tomorrow? (Thời ngày tiết sẽ ra làm sao vào ngày mai?)