Từ vựng tiếng Anh về phong thái đưa ra Ý loài kiến - Give OpinionsTừ vựng giờ đồng hồ Anh về phong thái đưa ra Ý kiến - Give Opinions

Cùng học những cụm từ vựng giờ Anh hay được sử dụng khi đưa ra ý kiến nhé:

Giving a Personal Opinion - Đưa ra chủ kiến chủ quan

In my opinion / view / experience,...

Bạn đang xem: Ý kiến tiếng anh là gì

Ý con kiến / cách nhìn / tay nghề của tôi làTo my mìnd / to lớn my way of thinking,...Theo phương pháp nghĩ của mình thì,...Personally / Honestly / Frankly,...Cá nhân tôi nghĩ rằng / Thành thật mà lại nói thì / thẳng thắn mà nói thì,...For me...Với tôi thì,...What I think is that / What I mean is that...Điều tôi nghĩ là / Ý tôi là...If you ask me,...Nếu chúng ta hỏi tôi,...The way I see it / As far as I’m concerned...Theo tôi thấy thì,...If you want my honest opinion,...Nếu bạn có nhu cầu nghe ý kiến chân thực của tôi,...If you don't mind me saying,...Nếu bạn không phiền khi tôi có ý kiến...According khổng lồ (somebody),...Theo như (ai đó) thì,...(informal) I’ll tell you what I think.Để tôi nói cho bạn biết tôi đang nghĩ gì,...(informal) You know what I think?Bạn bao gồm biết tôi vẫn nghĩ gì không?Speaking for myself / Speaking personally,...Cá nhân tôi mang đến là,...I'd say that / I'd suggest that,...Tôi ước ao nói là / Tôi muốn kiến nghị là,...Speaking for myself / Speaking personally,...Cá nhân tôi cho là,...I'd lượt thích to point out that,...Tôi mong muốn chỉ ra là,...I think that / I believe that,...Tôi nghĩ rằng / Tôi tin là,...My suggestion / impression is ,...Đề nghị / Ấn tượng của tớ là,...I have the feeling that...Tôi có cảm xúc là,...I have no doubt that,...Tôi không nghi ngại gì rằng,...I hold the opinion that ,...Tôi tất cả một ý kiến là,...I guess / bet / dare / gather that...Tôi đoán / cá / dám nói là,...I have no doubt that,...Tôi không nghi ngờ gì rằng,...It seems lớn me that...Với tôi thì,...I am under the impression that...Tôi có tuyệt vời là,...I am of the opinion that,...Tôi có ý kiến là,...

Giving a General Idea - Đưa ra chủ kiến chung

It is thought / considered that,...Người ta nghĩ về / mang đến là,...It goes without saying that,...Không tất cả gì buộc phải bàn. Việc...Some people say that,...Nhiều tín đồ cho rằng,...It is generally accepted that,...Điều được không ít người đồng ý là...

Asking for an Opinion - Hỏi xin chủ ý người khác

What's your idea?Ý kiến của doanh nghiệp thế nào?What are your thoughts on all of this?Suy nghĩ của bạn về vụ việc này là gì?How vị you feel about that?Bạn cảm thấy sao về điều này?Do you have anything lớn say about this?Bạn cũng muốn nói gì về vụ việc này không?What do you think?Bạn nghĩ sao?Do you agree?Bạn có gật đầu đồng ý không?Wouldn't you say?Bạn có muốn nói gì không?

Interrupting somebody - Chen ngang ai đó

Can I địa chỉ something here?Tôi hoàn toàn có thể thêm vào đó không?Is it okay if I jump in for a second?Tôi cắt ngang một tí được không?If I might địa chỉ something,...Nếu tôi mà có bổ sung cập nhật thì,...Can I throw my two cents in?Tôi bổ sung ý được chứ nhỉ?Sorry to lớn interrupt, but,...Xin lỗi vày đã chen ngang nhưng mà...(after accidentally interrupting someone) Sorry, go ahead. OR Sorry, you were saying,...

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Theo Từng Unit Chương Trình Mới, Bai Tap Theo Tung Unit

(sau khi vô ý cắt ngang ai đó) Xin lỗi, bạn cứ nói tiếp đi. HAY: Xin lỗi, bạn đang nói là...

xephangvanban.com trình làng cùng bạn

*

Học tiếng Anh thuộc Tiếng Anh mỗi Ngày:

Cải thiện kĩ năng nghe (Listening)Nắm vững vàng ngữ pháp (Grammar)Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)